10 kwietnia 2014

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa szósta - The Arts: Theatre

[źródło]

W teatrze chodzi o przemianę, refleksję, wyobraźnię i odzwierciedlanie różnych elementów rzeczywistości.
Kurs teatru, jako kolejny z przedmiotów wchodzących w skład szóstej grupy kursów programu matury międzynarodowej, służyć ma zachęceniu uczniów do badania teatru i różnorodności jego form na całym świecie. Odbywać ma się to poprzez krytyczne studiowanie teorii, historii i kultury teatru oraz poprzez warsztaty i występy. Uczniowie wybierający ten przedmiot dowiedzą się, że wyobraźnia, tworzenie, prezentowanie i refleksyjna analiza konieczna do zrozumienia sztuki teatralnej to ważny kontekst, w którym jednostka uczy się pojmować otaczający ją świat.

Program przedmiotu podkreśla znaczenie pracy indywidualnej oraz pracy w zespole. Uczniowie zachęcani są do rozwoju organizacyjnych i technicznych umiejętności które potrzebne są, by nauczyć się kreatywnej ekspresji. Innym równie ważnym aspektem tego przedmiotu jest uświadomienie sobie własnej perspektywy i uprzedzeń oraz nauczenie się rozumieć i szanować punkt widzenia innych. Wymaga to dobrej woli dla zrozumienia innego spojrzenia, odmienności kulturowych i dostrzeżenia różnorodności roli, jaką pełni teatr w ich wyrażaniu. W rezultacie kurs teatralny może stać się sposobem do celebracji międzynarodowej i międzykulturowej dynamiki, która inspiruje i utrwala pewne formy we współczesnym teatrze, i jednoczesym docenieniem specyficznych, lokalnych źródeł, które dały początek występom i które w wielu krajach nadal mają taką siłę.

Głównym trzonem kursu jest zadbanie o jasność zrozumienia, rozwijanie myślenia krytycznego, refleksyjnej analizy, zaangażowania i syntezy wyobraźni - wszystkie powinny zostać osiągnięcie poprzez praktyczne zaangażowanie w teatr.

Poziom podstawowy i rozszerzony przedmiotu przedstawiają podobny zarys programowy, który ma zachęcać do rozwoju pewnych umiejętności, zdolności i ustosunkowania. Ze względu na charakter kursu różnice między poziomami nie są zbyt duże - zawierają się one głównie w ilości godzin, jakie należy zrealizować. Poziom rozszerzony, ze względu na większą ilość czasu, wymaga intensywniejszej pracy indywidualnej - badawczej i praktycznej.

Kluczowe cechy kursu:
  • dostępny na poziomie podstawowym (SL) i rozszerzonym (HL)
  • minimum zrealizowanych godzin dla SL to 150, a dla HL 240
  • uczniowie poddawani są ocenie wewnętrznej i zewnętrznej
  • ocena zewnętrzna składa się z pracy badawczej i pracy praktycznej
  • na ocenę wewnętrzną składają się prezentacja i portfolio projektu indywidualnego

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na stronie IBO.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.