22 maja 2014

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa szósta - The Arts: Visual Arts

[źródło]
Pora na ostatni przedmiot, który należy do szóstej grupy przedmiotów w programie International Baccalaureate Diploma Programme - Visual Arts.

Przedmiot dotyczy sztuk wizualnych i służyć ma poznaniu i doświadczaniu sztuki.
Impuls do tworzenia posiada każdy człowiek. Sztuka towarzyszy ludziom od wieków - służąc komunikowaniu się, przekazywaniu historii, a także przełamywaniu barier i tematów tabu oraz otwierając nowe horyzonty i perspektywy. Nieustannie się zmienia - zmienia się zarówno praktyka, jak i teoria. Kurs IB Visual Arts skupia się właśnie na tych praktycznych i teoretycznych aspektach sztuki - pozwala na praktyczną eksplorację i jednocześnie na teoretyczną interpretację. Program przedmiotu jest opracowany w taki sposób, by umożliwić uczniom późniejsze studiowanie sztuk wizualnych na wyższym poziomie edukacji oraz by wzbogacić naukę i życie w pierwiastek artystyczny :)

Przedmiot dostępny jest zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Cele oceny wewnętrznej i zewnętrznej są takie same na każdym z poziomów. Podobny jest również zakres materiału, jaki obejmują kursy, jednak ze względu na większą ilość godzin tego przedmiotu, na poziomie rozszerzonym uczniowie mają okazję do szerszego poznania tematu.

Kluczowe cechy przedmiotu Visual Arts:
  • dostępny na poziomie SL i HL
  • minimum zrealizowanych godzin to 150 na SL i 240 na HL
  • podlega ocenie wewnętrznej i zewnętrznej
  • dla każdego z poziomów istnieją dwie opcje wyznaczające kryteria oceny (wewnętrznej i zewnętrznej) - A i B, które różnią się proporcjami udziału w ocenie dwóch zadań: Studio work i Investigation workbooks

Więcej na temat tego przedmiot najdziecie na stronie IBO tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.