1 października 2014

IB World Schools: International School of Paris
International School of Paris – szkoła z widokiem na Wieżę Eiffel'a - istnieje już pół wieku, a program IB oferuje od 32 lat. Jest to szkoła prywatna i znajduje się w stolicy Francji - Paryżu.

Jakie są początki ISP? Wszystko zaczęło się dzięki Monique Porter, która zapragnęła, aby jej córka uczęszczała do anglojęzycznej szkoły. Dzięki temu w 1964 roku, w prywatnym budynku Pershing Hall powstała nowa szkoła. Pomysł Monique okazał się strzałem w dziesiątkę, a szkoła w szybkim czasie powiększyła swój program nauczania do trzech poziomów nauczania.

W 1975 roku nazwę szkoły zmieniono na International School of Paris i przeniesiono ją w inne miejsce. Ostatecznie w 1985 roku placówka przyjęła adres przy ulicy Beethovena i działa tutaj do dziś. 

[źródło]

Dziś International School of Paris liczy około 700 uczniów, którzy reprezentują 60 narodowości i mówią w 52 językach. Władzom szkoły zależy na podkreślaniu indywidualności każdego z uczniów, dlatego klasy liczą 18 - 20 osób. Uczniom wpajana jest otwarta, przyjazna postawa, zaangażowanie dla ciężkiej pracy przy zdobywaniu wiedzę. Dzieci i młodzież ucząca się w ISP nazywa siebie obywatelami świata. W związku z tym, iż szkoła należy do placówek objętych programami International Baccalaureate (realizuje wszystkie trzy programy), poza tradycyjnymi przedmiotami szkolnymi, takimi jak matematyka czy geografia, uczniowie mają też regularne zajęcia z dramatu, sztuki i muzyki.

Szkoła posiada 2 kampusy w okolicach Sekwany i Wieży Eiffel’a. Budynki przystosowane są do potrzeb szkół tak, że można w nich realizować zajęcia naukowe, technologiczne, związane ze sztuką i innymi dyscyplinami naukowymi. Ponadto szkoła korzysta z lokalnych boisk, stadionów, basenów oraz innych miejsc przeznaczonych do uprawiania konkretnych dyscyplin sportowych. 

[źródło]

Poza wszystkimi trzema programami IB, International School of Paris oferuje także wakacyjny kurs językowy (angielski lub francuski) nie tylko dla swoich uczniów, ale też dla dzieci spoza szkoły w wieku 3-16 lat. Oprócz nauki języka, studenci mają też okazję poznać nieco kulturę danego kraju.

Jednak szkoła to nie tylko nauka. Poza wykształceniem, ISP dba też o to, aby jej wychowankowie prowadzili ciekawe życie pozaszkolne. Mają oni możliwość zapisać się na zajęcia z rysunku, teatru, muzyki, sportu i innych. Dzieje się to dzięki współpracy z Model United Nations oraz Eco - School. Na terenie szkoły jako pomoc uczniom działają też: pielęgniarka, doradca w nauce, Samorząd Uczniowski, wyspecjalizowany zespół nauczycieli oraz przeszkoleni doradcy uczelni.

W International School of Paris corocznie obchodzony jest International Day. Z uwagi na różnorodność pochodzenia, władze szkoły bardzo dbają o to, aby uczniowie poznawali swoje obyczaje, kulturę i wzajemnie się szanowali. Z okazji International Day do szkoły zapraszani są goście, rodzice i inni członkowie rodziny studentów, organizowane są wspólne obiady i uroczystości kulturalne. 
Warto też podkreślić fakt, iż wyniki IB Diploma nieprzerwanie od lat plasują się powyżej średniej światowej, a absolwenci ISP dostają się do najbardziej prestiżowych szkół wyższych na świecie.

[źródło]Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.