14 listopada 2014

Zasady programu matury międzynarodowej - elementy podstawoweExtended Essay, Theory of Knowledge i Creativity, Action, Service - trzy elementy Interantional Baccalaureate Diploma Programme, bez których program nie może istnieć.

Oto krótkie wprowadzenie do świata EE, TOK i CAS :)

Extended Essay (EE) - to nic innego, jak pisemna praca badawcza, na wybrany temat. Powinna zawierać się w 4000 słów. W jej ramach uczeń zgłębia i opisuje interesujące go zagadnienie związane z jednym z przedmiotów, które wybrał spośród sześciu grup lub takie, które ma charakter interdyscyplinarny, odnoszący się do kilku dziedzin. W celu napisania Extended Essay uczeń prowadzi własne badania, a cała praca ma formę spójnej pracy naukowej. Proces tworzenia EE opiera się na współpracy z nauczycielem nadzorującym prace - podobnie jak podczas pisania pracy magisterskiej.

Theory of Knowledge (TOK) - to kurs, który ma na celu przybliżenie uczniom natury wiedzy i to, jak to się dzieje, że wiemy to, co wiemy. Fundamentalnym pytaniem, które wyznacza tok zajęć jest: “Skąd to wiemy?”, a kurs odnosi się zawsze do przedmiotów, jakie dobrał uczeń w ramach programu. Ten przedmiot należy do trudnych i wymagających, ale posiadających ogromny wpływ na powodzenie w dalszej nauce i pracy.

Creativity, Action, Service - serce International Baccalaureate Diploma Programme. Przygotowuje ucznia do wprowadzania misji i idei IB w swoje własne życie. Creativity odnosi się do sztuki, wrażliwości artystycznej i kreatywnego myślenia, Action związane z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia, natomiast Service nakierowuje na pracę dobroczynną i społeczną. Kurs ma za zadanie pomóc zrozumieć pozycje jednostki w społeczności. W jego ramach każdy uczeń realizuje projekt CAS.

Tak w skrócie prezentują się trzy przedmioty w IBDP, które stanowią podstawę tego programu edukacyjnego.
Więcej na ich temat przeczytacie w kolejnych wpisach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.