17 lutego 2015

Co w międzynarodowej maturze cenią sobie nauczyciele? cz.1

Marissa Jansz

Na to pytanie odpowiada Marissa Jansz - długoletnia nauczycielka angielskiego w jednej ze szkół IB na Sri Lance. Marissa odpowiada także za nadzorowanie pracy uczniów nad Extended Essay i CAS. Po latach doświadczeń wymienia 10 cech międzynarodowej matury, które uważa za wyjątkowe dla tego programu edukacyjnego. 
Oto pierwsza piątka:

1. Rygor
Tym, co łączy wszystkich uczniów i absolwentowów IB jest wspólna opinia o tym, że program jest trudny i wymagający. Nauczyciele jednogłośnie powtarzają niczym echo za uczniami takie samo zdanie na ten temat. Program międzynarodowej matury jest niezwykle rygorystyczny, jednak praca, jaką należy włożyć w jego ukończenie, służy niezwykle praktycznemu celowi, jakim jest zyskanie umiejętności, które posłużą uczniom przez całe dalsze życie. Dowodu na to, że cel ten zostaje osiągnięty, Marissa upatruje w wizytach swoich uczniów, które składają tuż po zakończeniu pierwszego roku studiów. Przyznają, że widzą, jak dzięki przygotowaniu zdobytemu w czasie nauki w klasie IB, jest im łatwiej poradzić sobie w nieco trudniejszej rzeczywistości akademickiej. Podobnie jak uczniowie, tak i nauczyciele uczący w International Baccalaureate Diploma Programme czują rygor programu i z podekscytowaniem rozwijają swoje umiejętności i podejmują się nowych wyzwań.

2. Wielodziedzinowość
Sześć grup przedmiotów połączone z rdzennymi elementami (EE, CAS i TOK) oznaczają dla uczniów konieczność zapoznania się z szerokim zakresem wiedzy naukowej. Marissa tą cechę programu uważa za szczególnie istotną, ponieważ niewielu osób w wielu nastoletnim wie z pewnością, co ich interesuje najbardziej i w jakiej dziedzinie chciałoby się rozwijać. Nawet jeśli mają jakieś zainteresowania, niekoniecznie musi to być ta właściwa ścieżka, którą chcieliby podążać przez większość swojego późniejszego życia. Zapewnienie młodemu człowiekowi możliwości poznania różnorodnych przedmiotów wydaje się być więc niezwykle roztropne, zwłaszcza że na wyspecjalizowanie swoich zainteresowań nigdy nie jest za późno.

3. Grunt dla wykształcenia poczucia odpowiedzialności
Struktura programu oraz jego wymagania i metody oceniania wymagają od uczniów wzięcia odpowiedzialności za swój proces uczenia się. O młodzieży uczącej się w programie mówi się, że są niezależni i uczą się niezależnie - oznacza to, że uczeń jest w centrum procesu nauczania, a nauczyciel jest tu przewodnikiem i mentorem.

4. Dobry grunt do wytworzenia więzi między uczniem a nauczycielem
Marissa bardzo ceni sobie więź porozumienia, jaka wytwarza się między nią, a uczniami, z którymi pracuje podczas lekcji - są wartościowe i silne. Diploma Programme dała jej możliwość zaangażowania młodzieży w owocne dyskusje na ważne tematy, bardzo często poza lekcjami, co z kolei pozwoliło jej zauważyć, jak tego typu aktywność może rozwijać młodych ludzi, pomagać im dojrzeć, dorosnąć. Możliwość utworzenia i utrzymania więzi z uczniami jest dodatkową wartością dodaną i przywilejem, który cieszy obie strony.

5. Opiera się na wyjątkowym profilu ucznia i nauczania
International Baccalaureate stawia na takie prowadzenie ucznia w procesie nauczania, by dążył do poznania prawdy, stał się myślicielem, potrafił się komunikować, miał spójny system wartości, był otwarty, potrafił otoczyć opieką, ale również umiał podejmować ryzyko, był zrównoważony i refleksyjny. Tego samego wymagają od siebie nauczyciele IBDP, by jako wzrór przekazać ten model swoim podopiecznym. Bo - jak pyta sama Marissa - czym byłaby edukacje bez swoich wartości?

Kolejne pięć powodów opiszemy w drugiej części ;) Już dziś zapraszamy Was do lektury!
Macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.