25 lutego 2015

IB World Schools: Academia Cotopaxi American International SchoolCotopaxi kojarzy się z nazwą jednego z najwyższych, czynnych wulkanów świata, który znajduje się na południowy wschód od stolicy Ekwadoru. To drugi co do wielkości szczyt tego kraju. Nie jest więc przypadkiem, że znalazł się on w logo jednej ze szkół w Quito. O jakiej szkole mówimy i co ma ona szczególnego do zaoferowania przedstawiamy poniżej.


Akademia Cotopaxi American International School to amerykańska szkoła o międzynarodowym charakterze, ucząca w systemie IB. Znajduje się ona się w Quito - stolicy Ekwadoru. Została założona w 1959 r., z inicjatywy amerykańskich matek, które wraz z całymi rodzinami uczestniczyły w misji rządowej na terenie Ekwadoru, w ramach współpracy i pomocy dla rządu ekwadorskiego. Pojawienie się wielu amerykańskich dyplomatów związanych z tą misją w sposób naturalny wiązało się z pojawieniem się potrzeby zadbania o edukację dla ich dzieci. W Quito brakowało placówek, które mogłyby zapewnić wykształcenie porównywalne do szkół w USA. Zdecydowano się więc na utworzenie Akademii Cotopaxi. Początki tak naprawdę sięgają 1958 roku, gdzie zajęcia szkolne odbywały się w domach rodziców dzieci, które na nie uczęszczały. Dopiero w 1959r. zaadaptowano budynki na potrzeby szkoły i tą datę wskazuje się jako oficjalną datę założenia Academia Cotopaxi American International School.

Obecnie szkoła jako autoryzowana placówka, o charakterze IB ma do zaoferowania 2 programy edukacyjne:
  • PYP - Primary Years Programme przeznaczony dla dzieci młodszych, obejmujący zakres odpowiadający szkole podstawowej. Program funkcjonuje tutaj od kwietnia 2005 r
  • IB Diploma Programme, przeznaczony dla uczniów dwóch ostatnich klas szkoły średniej zakończony międzynarodową maturą. Program dostępny jest od lutego 1981r.

Oprócz programu IB szkoła oferuje również alternatywnie autorskie programy edukacyjne IMAGINE dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5-ciu lat, oraz ACADEMY COTOPAXI PROGRAM dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym. Edukacja ta trwa w sumie 12 lat. W ostatnich 2 latach efekty kształcenia sprawdzane są w klasach co 9 tygodni. Uczniowie kończąc naukę mają do wyboru jedną z trzech opcji - mogą ubiegać się o dyplom IB, albo o American diploma bądź też Ecuadorian diploma.

[źródło]
Academia Cotopaxi American International School liczy ok. 770 uczniów z prawie 25 narodowości. Obecna kadra nauczycielska złożona jest w 57% z obywateli USA, w 26% z Ekwadoru, a 16% stanowią inne nacje. Akademia posiada 2 kampusy. Jeden - kampus Cumbaya - przeznaczony dla dzieci do lat 5-ciu, który dysponuje 9-cioma salami lekcyjnymi, dużym placem zabaw, pomieszczeniami bibliotecznymi, wielofunkcyjną salą ćwiczeniową, kuchnią i jadalnią. Drugi kampus - kampus Quito -przeznaczony jest dla pozostałych uczniów i posiada bogatą infrastrukturę, obejmującą 75 sal lekcyjnych, bibliotekę, rozbudowany kompleks muzyczny, kryty basen, siłownię, kryte korty i boisko do piłki nożnej, kawiarnie, laboratoria komputerowe, sale sztuki, trzy place zabaw oraz duży parking. Szkoła ta posiada naprawdę imponujące zaplecze i w związku z tym oferuje szeroki panel zajęć pozalekcyjnych. Podobnie jeśli chodzi o program nauczania zwłaszcza w systemie IB.

Kształcenie z zakresu szkoły podstawowej czyli PYP - Primary Years Programme przygotowuje uczniów do intelektualnych wyzwań związanych z ich dalszą edukacją i przyszłą ścieżką kariery. Koncentruje się głównie na rozwoju dziecka jako badacza otaczającej go rzeczywistości, obserwującego problemy i zależności istniejące we współczesnym świecie. Uczy już od najmłodszych lat, jak dzięki tolerancji i poszanowaniu dla innych kultur i nacji stworzyć lepszy świat, w którym najwyższą wartością jest pokój. Dzieci uczą się języków obcych, matematyki, sztuki, zagadnień z nauk społecznych, poszukują odpowiedzi na takie pytania jak: kim jesteśmy, jak wyrazić siebie, jak funkcjonuje otaczający nas świat i jak się w nim odnaleźć, pogłębiają też wiedzę o swojej planecie. Wszystko zgodnie z wytycznymi programu International Baccalaureate.

Kolejną ofertą Akademii Cotopaxi, skierowaną do młodzieży 2 ostatnich lat collegu, jest IB Diploma Programme, dający możliwość studiowania na prestiżowych uczelniach świata. Tak jak we wszystkich szkołach objętych tym programem, uczniowie wybierają po jednym przedmiocie z sześciu grup tematycznych, przy czym 3 przedmioty na poziomie zaawansowanym i 3 na podstawowym. Językiem zdawanym na egzaminie jest język angielski i hiszpański. Dodatkowo trzeba napisać pracę zaliczeniową Extended Essay, o objętości 4000 słów, zaliczyć kurs Theory of Knowledge (TOK) i zaliczyć 180 godzin CAS (Creativity, Action, Service) związanych z aktywnością społeczną. Wymagania są surowe, ale przynoszą w przyszłości wymierne efekty.

Akademia Cotopaxi American International School to szkoła, która ceni sobie różnorodność, współpracę międzykulturową, innowacyjność i dążenie do doskonałości. Pragnie zaszczepić w swoich wychowankach poszanowanie dla norm etycznych i moralnych, otwartość na drugiego człowieka i zapewnić wysoki poziom wykształcenia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.