6 lutego 2015

Wszystko, co chcecie wiedzieć o międzynarodowej maturze - odświeżamy wiedzę :)


W programie International Baccalaureate uczestniczy obecnie ponad 3900 szkół ze 125 krajów. Program ten obejmuje 2 ostatnie lata liceum i kończy się maturą międzynarodową, która jest uznawana na całym świecie. W Polsce International Baccalaureate (IB) zdaje kilkuset uczniów rocznie. Na świecie - ponad 50 tysięcy. Co oferuje ten program uczniom i czy warto do niego dołączyć?

Jak wyglądały początki matury międzynarodowej w Polsce i na świecie?

Idea matury międzynarodowej zrodziła w latach 60. w Szwajcarii. Inicjatorami tego pomysłu byli nauczyciele oraz specjaliści w dziedzinie nauk, pochodzący z różnych państw. W 1968 roku w Genewie doszło do powstania fundacji edukacyjnej International Baccalaureate Organization (IBO). Początkowo program ten był skierowany do wąskiej grupy ludzi - głównie dzieci ambasadorów oraz mobilnych urzędników. Ujednolicony tok nauczania miał pozwolić im na naukę bez zbędnych przerw czy komplikacji. Miał także motywować uczniów do otwarcia się na inne kultury, poszerzać horyzonty myślowe i pozwolić im spojrzeć na problemy z odmiennych punktów widzenia. Obecnie fundacja ta oferuje 3 programy edukacyjne dla różnych grup wiekowych, w tym również International Baccalaureate Diploma Programme, obejmujący uczniów w wieku od 16 do 19 lat, i kończący się egzaminem maturalnym.

W Polskich szkołach program IB pojawił się po raz pierwszy w 1993r. Początkowo był realizowany, na zasadach eksperymentu, w dwóch liceach ogólnokształcących. Zanim Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło ostateczną zgodę, program ten został poddany przygotowaniom organizacyjnym, merytorycznym oraz technicznym. W następnych latach do programu przystępowały kolejne szkoły. Obecnie jest ich w Polsce już 36, w tym 19 państwowych.

Jak wygląda nauka w szkole z międzynarodową maturą?

Uczniowie mogą rozpocząć International Baccalaureate Programme w drugiej klasie liceum. Każda szkoła indywidualnie decyduje, w jaki sposób zostanie przeprowadzony nabór. Zwykle jednak kandydaci chcący przystąpić do programu, muszą wykazać się dobrymi wynikami w nauce oraz znajomością języka obcego na poziomie, który umożliwi im aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia są prowadzone w języku angielskim, z wyjątkiem lekcji języka ojczystego oraz innych języków obcych. Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup (język podstawowy/ojczysty, język obcy/wykładowy, nauki społeczne, nauki eksperymentalne, nauki matematyczne i przedmiot do wyboru z zakresu szeroko rozumianej sztuki). Przynajmniej 3 z tych przedmiotów muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym, 3 pozostałe na podstawowym, co jest uwzględniane już w procesie przygotowawczym. Warunkami koniecznymi do uzyskania dyplomu są również:
  • napisanie pracy zaliczeniowej w języku wykładowym, z dowolnego przedmiotu (Extended Essay). Objętość pracy to 4000 słów, nadzór nad nią prowadzi nauczyciel. Uczeń zobligowany jest do przeprowadzenia własnych badań i wyciągnięcia z nich wniosków.
  • zaliczenie kursu Theory of Knowledge (TOK), w wymiarze 100 godzin. W ramach tego kursu uczeń musi przeprowadzić prezentację na wybrany dowolnie przez siebie temat, a także napisać esej (Extended Essay), zawierający ok. 1200-1600 słów. Temat w tym wypadku wybierany jest z listy określonej przez IBO.
  • zaliczenie ok. 150 godzin CAS (Creativity, Action, Service) związanych z aktywnością społeczną, wolontariatem, rozwojem twórczym. Praktyka taka musi być ściśle udokumentowana.

Sesja maturalna trwa około trzech tygodni i ma charakter międzynarodowy. W tym czasie maturzyści przystępują do kilkunastu egzaminów z sześciu przedmiotów. Przygotowaniem potrzebnych materiałów związanych z egzaminami zajmują się instytucje w Wielkiej Brytanii. Stamtąd też następuje ich kolportaż do szkół na całym świecie.

Dlaczego warto zdawać maturę międzynarodową?

Po pierwsze uczysz się tylko przedmiotów, które będziesz zdawać na egzaminie, wyboru dokonujesz samodzielnie, biorąc pod uwagę swoje zainteresowania, sam również decydujesz na jakim poziomie zdajesz dany przedmiot. Praca odbywa się w małych zespołach. Liczebność grupy, jeśli chodzi o przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym, nie może przekraczać 15 osób, co jest niewątpliwym plusem. Ponadto program IB to przede wszystkim pogłębianie swoich umiejętności lingwistycznych przez stały kontakt z żywym językiem. Wreszcie sprawa najważniejsza - matura międzynarodowa to otwarta ścieżka do uzyskania indeksu na zagraniczną uczelnię, to także możliwość własnego rozwoju, możliwość pokierowania swoją przyszłą karierą zawodową.

Coraz więcej osób decyduje się zdawać maturę międzynarodową, pomimo tego, że nie zamierza wyjeżdżać za granicę. Dlaczego więc wybierają taką formę? W Polsce matura IB traktowana jest na zasadach świadectwa dojrzałości. Przelicznik ocen IB na punkty kwalifikacyjne jest bardzo korzystny, część uczelni przyjmuje absolwentów z maturą międzynarodową, pomijając tradycyjny proces rekrutacji. Ważne jest też to, że program IB nie opiera się wyłącznie na jednym modelu nauczania, ale korzysta z doświadczeń wielu krajów, przez co oferuje uczniom niezwykle efektywne rozwiązania.

Szkoła z programem międzynarodowej matury ma na celu pełną i wszechstronną edukację, a także wykreowanie młodych ludzi, otwartych na zmieniające się potrzeby świata, w którym dominuje tolerancja i zrozumienie dla różnorodnych kultur, bez względu na przynależność państwową czy też narodową. To również połączenie wiedzy teoretycznej z rzeczywistymi umiejętnościami w praktyce, czyli wszystko to, co jest niezbędne człowiekowi XXI wieku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.