28 lutego 2015

Co w międzynarodowej maturze cenią sobie nauczyciele? cz.2

Marissa Jansz

W zeszłym tygodniu przedstawiliśmy Wam 5 z 10 powodów, dla których nauczyciele cenią sobie program międzynarodowej matury według jednej z długoletnich nauczycielek pracujących w systemie IBPD. - Marissy Jansz (kto nie czytał, nie tutaj klika → klik!).

Dziś pora na kolejne pięć cech International Baccalaureate Diploma Programme, które czynią ten program edukacyjny szczególnie atrakcyjnym z perspektywy nauczycieli:

6. Otwartość na wkład nauczyciela
Tym, co nauczyciele cenią sobie w International Baccalaureate Diploma Programme jest szeroki i elastyczny zakres programowy, który pozwala skupić się na tym, co najbardziej w danej dziedzinie interesuje nauczyciela i tym samym na tym, by podzielić się z uczniami swoją pasją w najwyższym stopniu. Możliwość wyboru sposobu, w jaki przebiegać będzie nauczanie danego przedmiotu, sprzyja zwiększaniu efektywności lekcji, pomaga zarazić pasją i entuzjazmem do wykładanej dziedziny. Nietrudno więc zrozumieć, skąd ta pozycja na liście!

7. Wieloaspektowość
Sześć grup przedmiotów oraz CAS stanowią kolejny wyróżnik IBDP. Dzięki takiej konstrukcji programu uczeń rozwija się holistycznie - nie tylko poszerza swoją wiedzę, ale również zdolności społeczne, telanty manualne, humanistyczne, czy sportowe. Wszystko po to, by młodych ludzi kształcić w pełni. CAS jako uzupełnienie standardowego kształcenia służy również doskonaleniu się nauczycieli - projekty, zwłaszcza o charakterze prospołecznym, jakie realizowane są w ramach tej części programu, wzbogacają wszystkich ich uczestników i są okazją do doświadczenia wielu nowych rzeczy, często również odwiedzenia nowych miejsc. Wartość tych doświadczeń dla kształcenia zarówno uczniów, jak i nauczycieli jest nieoceniona.

8. Odniesienie do otaczającej rzeczywistości
W swoich założeniach IB chce dostarczyć edukacji, która przygotuje uczniów do dorosłego życia, przyda się i odnosić się będzie do współczesnego świata. Biorąc pod uwagę gwałtowność zmian w nim zachodzących nie wydaje się to łatwym zadaniem. Twórcy programu, w tym również nauczyciele, podejmują jednak to wyzwanie - każdy na swoim małym polu, jakim są zajęcia z danego przedmiotu, czerpiąc tym samym wyjątkowo dużo satysfakcji z pracy, ponieważ ich wysiłki mają swoja odbicie w rzeczywistości.

9. Międzynarodowość
Kolejną cechą silnie cenioną w gronie nauczycieli IB jest międzynarodowość leżąca u podstaw programu, która pojmowana jest przede wszystkim na poziomie kulturowym i ma dostarczać uczniom okazji do doświadczania i poznawania różnych perspektyw, otworzyć ich umysły na społeczności całego świata i wytwory ich kultury, nauczyć ich doceniania różnic, dostrzegania i rozumienia potencjału, jaki leży w tej różnorodności. Jest to kolejna wartość dodana wynikająca z samego charakteru programu IB.

10. To zabawa!
To ostatnia wyjątkowa cecha programu międzynarodowej matury, jaką podaje Marissa Jansz na swojej liście. Pomimo że często praca w IBDP jest bardzo ciężka - nie tylko dla uczniów, ale również i dla nauczycieli - stwarza wiele okazji do dobrej zabawy i doświadczania rzeczy przyjemnych. Daje również ogromną satysfakcję, gdy już uda się kolejną grupę uczniów doprowadzić do ukończenia międzynarodowej matury z sukcesem :)

A Wy? Zgadzacie się z tą listą? Dopisalibyście jakiś swój punkt?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.