15 maja 2015

Czym różni się międzynarodowa matura od programu polskiego?

  

Dzisiejszy tekst jest skierowany do tych, którzy wciąż stoją przed wyborem szkoły średniej, a zwłaszcza do tych, którzy zastanawiają się nad podjęciem nauki w szkole oferującej program międzynarodowej matury. Czym różni się on od “zwykłego” programu?

Różnice rodzimym programmem zakończonym egzaminem dojrzałości a International Baccalaureate Diploma Programme są dość znaczące.
Najbardziej zauważalna jest oczywiście różnica w języku, czy też w ilości przedmiotów, bo w IB uczymy się jedynie 6 wybranych przedmiotów, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
Nie są to jednak jedyne czynniki, które odróżniają IB od polskich szkół - jest ich więcej:

Po pierwsze: Creativity, Action, Service, czyli CAS.
Każdy z uczniów przygotowujących się do międzynarodowej matury jest zobowiązany do poświęcenia 150 godzin na zajęcia i działalność związaną z trzema różnymi grupami:
  • Creativity, czyli zajęcia związane ze sztuką, muzyką, czy inną twórczością własną
  • Action - sport, ruch i wszystko, co tylko wchodzi w zakres wychowania fizycznego
  • Service, a więc praca społeczna, wspieranie i pomoc ludziom potrzebującym.
Jaki jest cel CAS? Rozwijanie świadomości społecznej uczniów, a także pogłębianie rozwoju osobistego oraz zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań oraz umiejętności.

Po drugie: Theory of Knowledge, czyli TOK.
TOK jest to kurs, podczas którego uczniowie dyskutują na temat filozofii, a także poznają mechanizmy, za pomocą których ludzie zdobywają wiedze. Dzięki temu, uczniowie mają szanse na lepsze poznanie i zrozumienie zagadnień takich jak: świadomość, wiedza czy percepcja.
ToK pozwala także na dostrzeżenie związku pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy, zagadnieniami i problemami naukowymi z różnych obszarów zainteresowań nauki.

Po trzecie: Extended Essay.
Podczas programu międzynarodowej matury każdy z uczniów powinien także stworzyć jedną dłuższą, samodzielną prace pisemną na wybrany temat, czyli tak zwany Extended Essay. Powinien mieć ok. 4000 słów i dotyczyć wybranego przez ucznia zagadnienia z jednego przedmiotu. W pracy tej można liczyć na pomoc nauczyciela, jednak pewne jej części, takie jak zbieranie informacji czy tez ich analizowanie, powinno być przeprowadzone samodzielnie.
Wykonanie tego zadania ma na celu przygotować uczniów do podobnego rodzaju pracy na studiach oraz dać szansę na przeprowadzenie własnego badania w zakresie interesującego nas zagadnienia lub przedmiotu.

Inną różnicą jest zakres wiedzy, która jest zdobywana w ramach niektórych przedmiotów. W przypadku większości z nich podstawa programowa w IBDP jest bogatsza. Różnica stanowi również fakt, iż program IB skupia się nie tylko na nauczaniu teorii, ale także tego, jak można ją zastosować w praktyce.
Nie możemy zapomnieć jeszcze o zupełnie innym systemie oceny, bo uczniowie klasy IB oceniani są w skali od 1 do 7.

Jak widać rzeczy, które czynią program IB wyjątkowym i odróżniają go nie tylko od polskiego programu, ale też większości z tych praktykowanych na całym świecie, jest wiele.
Poznanie ich na pewno pomoże podjąć decyzję o tym, czy chcemy się zmierzyć z wyzwaniem, jakim jest zdobycie dyplomu IB :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.