18 maja 2012

Ja wygląda rekturacja na studia, gdy masz dyplom Matury Międzynarodowej?Maturzyści kończą swoje zmagania z egzaminami i zaczną starania o przyjęcie na uczelnie. Część wybierze uczelnie zagraniczne, a część zapewne polskie.
Zacznijmy od polskich.

Chcielibyśmy przybliżyć Wam, jak wygląda taka rekrutacja na polskich uczelniach, ponieważ na pewno istnieją pewne mity ukazujące posiadanie innej Matury niż polska jako problem w dostaniu się na studia.
Otóż Matura Międzynarodowa nie stawia przed ubiegającym się o przyjęcie na dany kierunek kandydata żadnych wymagań, które byłyby większe niż te dla kandydatów z polską Maturą.
Problem różnic w punktacji rozwiązywany jest za pomocą przeliczników, dzięki którym wyniki obu Matur są proporcjonalne. Poniżej kilka przykładów.

Ostatni ranking polskich uczelni wyższych wygrał Uniwersytet Jagielloński. Tutaj rekrutacja wygląda następująco:
Wszystkie wyniki w skali od 1 do 7 przelicza się na wyniki w sali od 0 do 100 według konkretnego wzoru. Każdy kierunek wymaga w procesie rekrutacyjnym wyniku z jakiegoś konkretnego przedmiotu. Na UJ w przypadku Matury IB, jeżeli Kandydat nie posiada wyniku z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, wtedy za wynik z tego przedmiotu przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich wyników przedmiotowych obliczonych, zgodnie z regułą, dla wszystkich wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów zrealizowanych przez Kandydata w odpowiedniej grupie przedmiotów IBDP. Taka sytuacja nie jest możliwa w przypadku polskiej Matury!

Na innych czołowych uczelniach polskich mechanizm działa podobnie
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:
Uniwersytet Wrocławski kwestię różnic w skali punktacji rozwiązuje następująco:
Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. nową maturą.
Dla potrzeb rankingu ww. kandydaci otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB [Punkty rekrutacyjne = (N×liczba punktów na dyplomie IB)/45].

Katolicki Uniwersytet Lubelski stosuje następujące zasady:
Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, z wyjątkiem kierunków:

 • architektura krajobrazu, muzyka kościelna, muzykologia i teologia, na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów oraz ukończą z wynikiem pozytywnym:

 • - egzamin praktyczny (architektura krajobrazu, muzyka kościelna, muzykologia) lub
  - rozmowę kwalifikacyjną (teologia);
  [egzamin albo rozmowa w zakresie obowiązującym kandydatów z "nową maturą"],

 • filologia polska, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego,

 • Kolegium MISH, o ile uzyskają przynajmniej 35 punktów.


 • Na Uniwersytecie Śląskim wygląda to podobnie:
  Kandydatów posiadających międzynarodową maturę, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydatów z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczane zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:
  w przypadku kandydata legitymującego się poziomem podstawowym (SL):  w przypadku kandydata legitymującego się poziomem rozszerzonym (HL):  Jak widać rekrutacja absolwenta IB na polskie uczelnie nie jest niczym, co może sprawić większe kłopoty ze względu na jej odmienność od Matury polskiej. W końcu idea IB jest taka, by egzamin ten był jak najbardziej uniwersalny.

  Za tydzień postaramy się przybliżyć Wam temat rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

  2 komentarze:

  1. Chciałam zapytać, czy na UJ również na medycynę można zdawać np. tylko z biologią rozszerzoną, a za chemię biorą średni wynik?

   OdpowiedzUsuń
   Odpowiedzi
   1. Nie znamy wszystkich szczegółów związanych z wymaganiami wszystkich uczelni. Radzimy dowiedzieć się u źródła ;) Powodzenia!

    Usuń

  Dziękujemy za dodanie komentarza.