21 maja 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies


Pora na trzecią grupę przedmiotów składających się na program Matury Międzynarodowej - Individuals and societies, czyli człowiek i społeczeństwo (można też ogólnie nazwać to naukami społecznymi). Podobnie jak poprzednie jest do grupa obowiązkowa - uczeń musi wybrać z tej grupy przedmiot dla siebie.

Grupa Individuals and societies obejmuje dziewięć przedmiotów:
business and management - biznes i zarządzanie
economics - ekonomia
geography - geografia
history - historia
information technology in a global society - technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie
philosophy - filozofia
psychology - psychologia
social and cultural anthropology - antropologia
world religions (SL only) - religioznawstwo

Wszystkich tych przedmiotów można uczyć się zarówno na podstawowym jak i na rozszerzonym poziomie. Wyjątek stanowi jedynie ostatni z listy, który dostępny jest tylko poziom podstawowym.

Ostatnio do grupy tej dołączył dodtakowy przedmiot - Global politics - nauki polityczne, oferujący uczniom możliwość poznania podstawowych idei politycznych, takich jak władza, wolność i równość w różnych możliwych kontekstach i poziomach. Politażowy kurs będzie zostanie przeprowadzony w tym roku. Planowo przedmiot ten na oficjalnej liście przedmiotów grupy trzeciej znajdzie się w 2015 roku.

Każdy z tych przedmiotów zaplanowany jest tak, aby uczeń mógł w czasie kursu nabyć umiejętność identyfikowania, krytycznego analizowania i podsumowywania teorii i koncepcji na tle natury i aktywności człowieka i społeczeństwa.

Kilka przedmiotów w tej grupie dostęna jest w postaci kursów on line:
Business & Management SL
Economics HL
Information Technology in a Global Society SL
Information Technology in a Global Society HL
Philosophy SL
Psychology SL

Po więcej informacji odsyłam na stronę IBO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.