11 marca 2015

Zasady programu matury międzynarodowej - elementy podstawowe - Theory of Knowledge (TOK) - esej i prezentacja

[źródło]

Czas na obiecany tekst na temat szczegółów związanych z oceną z podstawowego przedmiotu w IBDP jakim jest Theory of Knowledge (TOK).

Jak wspominaliśmy już wcześniej, na ocenę z Theory of Knowlegde składa się prezentacja ustna oraz praca pisemna na 1600 słów. Ciekawi jesteście zapewne, na jakie tematy pisze się warunkujący ocenę z TOK esej, więc mamy dla Was kilka przykładów :)

Tematy zadawane przez International Baccalaureate zmieniają się z roku na rok, przy okazji każdej egzaminacyjnej sesji maturalnej. Jest ich sześć i każdy uczeń wybiera sobie spośród nich jeden, który w ramach zaliczenia TOK chciałby rozwinąć.

Do przykładowych tematów zaliczyć możemy następujące:
  • “To what extent are areas of knowledge shaped by their past? Consider with reference to two areas of knowledge.” (“Do jakiego stopnia obszary wiedzy kształtowane są przez ich historię? Rozważ temat odnosząc się do dwóch obszarów wiedzy”)
  • “ ‘There is no reason why we cannot link facts and theories across disciplines and create a common groundwork of explanation.’ To what extent do you agree with this statement?” (“‘Nie ma powodu, dla którego nie można łączyć faktów i teorii między dyscyplinami i tworzyć ich wspólnego pola do badań’. Jak bardzo zgadzasz się z tym stwierdzeniem?”)
  • “There is no such thing as a neutral question. Evaluate this statement with reference to two areas of knowledge.” (“Neutralne pytania nie istnieją. Oceń to stwierdzenie odnosząc się do dwóch obszarów wiedzy.”)
  • “ ‘The task of history is the discovering of the constant and universal principles of human nature.’ To what extent are history and one other area of knowledge successful in this task?” (“‘Zadaniem historii jest jest odkrywanie stałych i uniwersalnych cech ludzkiej natury’. Do jakiego stopnia historia i inne dziedziny wiedzy sprawdzają się w tym zadaniu?”)

Jeśli chodzi o prezentację ustną, to uczniowie mogą przedstawić ją zarówno indywidualnie, jak i w grupie do 3 osób.

Szczegółowe informacje i przewodniki na temat eseju pisanego w ramach kursu Theory of Knowledge oraz prezentacji ustnej zlaeźć można w IB Online Curriculum Centre, do którego dostęp ma każda szkoła biorąca udział w programie IB.

Materiały pomocnicze znaleźć można w IB Store: store.ibo.org
[źródło]

Inną ważną kwestią prócz zakresu tematycznego prac i prezentacji, która odnosi się do TOK i o której warto tutaj przy okazji wspomnieć jest terminarz realizacji kursu. International Baccalaureate określa pewne sztywne terminy, jednak techniczne spełnienie założeń przedmiotu i określenie jego realizacji w czasie każda szkoła wyznacza sobie wewnętrznie. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na stronie ibo.org

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.