5 grudnia 2013

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa szósta - The Arts


Przyszła wreszcie pora na ostatnią grupę przedmiotów, która składa się na program międzynarodowej matury - grupę szóstą - The Arts.

Każdy uczeń IBDP ma obowiązek wybrać po jednym przedmiocie w pierwszych pięciu grup, które już opisaliśmy. Szósty przedmiot może być wybrany z dowolnej grupy i jest to jedyny przypadek, w którym uczeń może wybrać kurs z The Arts.

Przedmioty zaliczające się do grupy szóstej cechuje wysoki stopień przystosowalności do różnych kultur. Tym, co jest najważniejsze w kursach składających się w IBDP naThe Arts, jest nacisk na kreatywność oraz na poznawanie, zgłębianie i badanie wytworów sztuki i kultury z której się wywodzi.

W ramach grupy szóstej dostępne są następujące kursy:
Jeden z przedmiotów - Film - dostępny jest już w wersji on line.

Więcej na temat szóstej grupy przedmiotów The Arts znajdziecie na stronie IBO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.