26 marca 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa druga: Language acquisition


W tym tygodniu przechodzimy do następnej grupy przedmiotów - grupy drugiej, z której każdy uczeń musi wybrać jeden przedmiot.

Grupa druga to po prostu języki obce. Jest to dodatkowy kurs dla uczniów, którzy już wcześniej uczyli się jakiegoś języka (choć niekoniecznie - o tym poniżej), prowadzony zarówno na podstawowym (SL) jak i na rozszerzonym (HL) poziomie. Główną misją tej grupy przedmiotów stawianym przed uczniem jest nabycie i rozwinięcie zdolności posługiania się danym językiem. Zgodnie z założeniami kursu nauka języka odbywa się poprzez przerabianie szerokiego materiału pisanego i mówionego, zawierającego kulturowe odnośniki.

Wybór języka w grupie drugiej może być podyktowany różnymi czynnikami - uczeń może wybrać język, którego uczył się w poprzednich latach lub język, którego używa w domu. Najważniejsze, by nauka tego przedmiotu była wyzwaniem dla ucznia, aby stanowiła pewnego rodzaju wysiłek i angażowała ucznia w kulturę, z której pochodzi dany język.

Cele drugiej grupy przedmiotów w programie IB są następujące:
- doprowadzenie ucznia do lepszego zrozumienia zjawiska międzykulrutowości;
- rozwój zdolności ucznia do płynnego posługiwania się danym językiem w różnych kontekstach i sytuacjach;
- zachęcenie, poprzez przerabianie literatury w danym języku, do docenienia perspektywy osób pochodzących z innych kultur;
- rozwój świadomości ucznia o rolę jaką w innych obszarach nauki pełnią języki;
- rozwój świadomości ucznia o tym, jakie znaczenie ma język dla kultury z której się wywodzi;
- zapewnienie uczniom podstawy dla dalszej nauki, eksploracji natury danego języka i zagłębiania się w jego kulturowe wyznaczniki;
- zapewnienie okazji do czerpania korzyści ze znajomości danego języka w różnych życiowych sytuacjach.

System oceny w tej grupie przedmiotów opiera się określeniu stopnia zdolności ucznia do:
- sprawnego i płynnego komunikowania się w danym języku w różnego rodzaju sytuacjach oraz rozumieniu kontekstu kulturowego danego języka;
- płynnego i jasnego wyrażania swoich myśli w sposób logiczny w danym języku;
- układania pojęć i różnego rodzaju zagadnień w danym języku w przejżysty, spójny i przekonujący sposób;
- zrozumienia, analizowania i odpowiedzi na różnorodne teksty pisane i mówione w danym języku;
- zrozumienia i używania utworów literackich w danym języku.

W ramach tej grupy można wybrać jeden z poniższych przedmiotów:
- Language ab initio - kursy języków dla początujących, dostępne jedynie na poziomie podstawowym (SL);
- Language B - kurs dla osób, które już danego języka się uczyły i mogą kontynuować tą naukę na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym;
- Classical languages (Latin or classical greek) - języki klasyczne, dla tych, którzy chcą poznać język starożytnej Grecji Rzymu.

Powyższe przedmioty opiszemy dokładniej w kolejnych postach.

Więcej o tej grupie przedmiotów przeczytacie w subject outline oraz na www IBO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.